NIEUWS

  11-02-2019

  Uitbreiding Vroesenpaviljoen

  08-02-2019

  Debat AANKEILEN!

  30-01-2019

  Stadslab Maashaven #6

  RECENTE PROJECTEN

  Stadslab Maashaven is een samenwerking van verschillende belanghebbenden in het gebeid rondom de Maashaven in Rotterdam Zuid. In dit deel van de stad leven ongeveer 180 nationaliteiten. Het verbinden van deze verschillende bewoners met elkaar, met ondernemers en stadsplanners staat centraal in het stadslab. Een inclusieve planning voor een inclusieve stad is ons doel.

  Stadslab Maashaven

  Onderzoek

  De Bewonerscommissie Heerenbeek (BCH) heeft het initiatief genomen om de leefbaarheid in het complex Heerenbeek 1 en 2 te verbeteren. Ze zijn gezamenlijk op zoek gegaan naar oplossingen voor vraagstukken als veranderende zorgbehoefte, mobiliteit en eenzaamheid van de huidige en toekomstige bewoners.

  Hortus Heerenbeek

  Burgerinitiatief Openbare Ruimte

  Binnen het programma van Charlois aan het Water heeft Vitibuck een lesprogramma ontwikkeld om basisschool kinderen op Zuid kennis te laten maken met hun leefomgeving en hun actieradius te verbreden. Feestelijke afsluiting van de lessen is een fietsexcursie over de dijken op Zuid.

  DykeBiking

  Activiteit Educatie

  Tegen de achtergrond van de Rotterdamse skyline heeft Charlois aan het Water de première van “De verdwenen Dordtsestraatweg” getoond op het Balkon aan de Maashaven. Deze documentaire is een samenwerking van Vitibuck, architect Gert Jacob de Graaf en filmmaker Andre Pijnappel. De film neemt het publiek mee langs de geschiedenis van deze historische weg, de havenbaronnen en de verhalen van bewoners.

  Maashaven Cinema

  Activiteit Cultuurhistorie

  Binnen het programma van Charlois aan het Water heeft Vitibuck in samenwerking met Dit is Zuid en Gert Jacob de Graaf een bijzondere bootexcursie langs de laatste elevatoren in de Rotterdamse haven georganiseerd. Zowel langs de Maashaven als in de Leuvehaven wordt het verhaal van de graanoverslag als bakermat voor de havenexpansie verteld en getoond.

  Elevatordag

  Activiteit Cultuurhistorie

  Lopp-Met-Mee-Mee is een wandelapp met verhalen voor de toekomstige generatie ouderen. De app is ontwikkeld door Arzu Ayikgezmez (Vitibuck) en Marlou de Jong in het kader van de Open Oproep “Dementie in de Openbare Ruimte” van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Gemeente Rotterdam. Tijdens de presentatie voor ervaringsdeskundigen, mantelzorgers, zorginstellingen en de gemeente waren alle resultaten van de oproep te zien. Lees hier een samenvatting van de resultaten.

  Loop-Met-Me-Mee app

  Onderzoek Zorg