“Wij maken ruimte voor elkaar; ruimte voor ontmoeting en samenwerking in een socialere en mooiere stad!”

  Wie zijn wij?

  Wij zijn Vitibuck. Wij zetten ons in voor ontmoeting en samenwerking. Samenwerken aan een socialere en mooiere stad, waarbij verbeelding een grote rol speelt.

  Wat doen wij?

  Wij helpen bewoners, gemeentes en organisaties bij de herinrichting van een straat, het opzetten van een ontmoetingsplek of de herontwikkeling van een gebied. Wij zorgen ervoor dat burgerbetrokkenheid leidt tot maatwerk qua proces en ontwerp.

  Voor wie?

  Wilt u advies of ondersteuning om uw initiatief verder te brengen? Zoekt u professionele ondersteuning voor burgerinitiatieven binnen uw gemeente? Bent u op zoek naar advies en kennis inzake Right to Challenge?

  NIEUWS

  01-02-2021

  Spoorboekje Right to Challenge gereed

  20-07-2020

  Burgerinitiatief ‘Hofbogen Tavolata’

  15-07-2020

  Lezing tijdens LSAbewoners seminar

  RECENTE PROJECTEN

  Het ontwerp voor de entreehal gaat uit van een centrale plek: een plek om even ‘op adem te komen’ of te wachten op de taxi of bezoek. Een plek om even een praatje te maken met je medebewoners. Zo is de hal niet alleen maar doorgangsplek maar ook een ontmoetingsplek.

  Entree Lloydtoren

  Ontmoetingsplek Ontwerp

  De Quaker Elevator krijgt als industrieel erfgoed een nieuwe betekenis in de vorm van het ‘Silotel’. De stapeling van containerunits sluit aan bij het industriële karakter en zorgt voor een specifiek uitzicht vanuit elke unit. Het ontwerp voor dit unieke hotel betekent een recreatieve impuls en een opwaardering van de publieke ruimte langs de Maashaven

  Q-Elevator

  Publieke Ruimte

  Graaf van Portland is een laagdrempelige horecavoorziening in het Buijtenland van Rhoon. Een plek waar jong en oud gezellig kunnen eten, drinken en spelen. De exploitatie en het ontwerp van dit initiatief zijn door Vitibuck samengebracht in het bedrijfsplan. Graaf van Portland laat bezoekers kennismaken met de historie van deze plek, de agrarische producten en de akkernatuur. Een prachtig startpunt om de omgeving te ontdekken.

  Graaf van Portland

  Exploitatie

  Het boshuis Joppe ligt midden in een lariksbos. Het bestaande vakantiehuis wordt uitgebreid met een nieuwe vleugel. Het ontwerp voegt zich als een kameleon in zijn groene omgeving. Door specifiek gekozen openingen wordt van binnenuit de beleving van het bos geïntensiveerd.

  Boshuis Joppe

  Ontwerp Ontwerp Ontwerp

  Vitibuck is als expert op het gebied van placemaking en programmering door Veldacademie gevraagd om een concept te bedenken om op korte termijn de centrumontwikkeling District E in Eindhoven beleefbaar te maken.

  Placemaking District E

  Participatie Placemaking

  Stadslab Maashaven is een samenwerking van verschillende belanghebbenden in Rotterdam Zuid om de publieke ruimte rondom de Maashaven aan te pakken. Participatie en het verbinden van bewoners, ondernemers, bedrijven en stadsplanners aan elkaar staat centraal in het stadslab. Een inclusieve planning voor een inclusieve stad is ons doel.

  Stadslab Maashaven

  Participatie Publieke Ruimte