Kepez Light

  Kepez Light is een transformatiestrategie om samen met de huidige bewoners een "gecekondu" wijk (letterlijk vertaald: een wijk die in één nacht is opgetrokken) toekomstig bestendig te maken.

  Een transformatiestrategie met de huidige bewoners

  Kepez is een illegaal gebouwde, heel groene, wijk aan de rand van Antalya met vrijstaande woningen, meestal in slechte conditie. Het is een “gecekondu” wijk ; letterlijk vertaald: een wijk die in één nacht is opgetrokken. Door de explosieve groei van Antalya staat dit gebied economisch en sociaal onder druk.

  De uitdaging bij deze opgave is de transformatie van dit gebied naar een volwaardig deel van de stad met respect voor het tuinstedelijke karakter en de mogelijkheid voor huidige bewoners om te blijven.

  Het winnende plan ‘Kepez Light’ biedt een horizontale verdichtingsstrategie als alternatief voor de praktijk van het laag bij laag in beton hoogtrekken van de bouwmassa.

  De strategie is opgebouwd uit vijf punten; het systematisch vaststellen van de toekomstige eigendomsgrenzen; het aanbieden van een goedkoop en flexibel bouwsysteem; duidelijke bouwregels met betrekking tot hoogte, dichtheid en rooilijnen; efficiente fasering waarbij een aantal bestaande panden behouden kunnen blijven en intensieve betrokkenheid van gemeente en bewoners.