Natuuractiviteitencentrum Oostvaardersplassen

    De Oostvaardersplassen zijn een wildernis die uniek is in zijn soort. Het nieuwe activiteitencentrum is een entree tot de natuur en zal de beleving van de Oostvaardersplassen verdiepen.

    Binnen & Buiten

    Om de recreatieve mogelijkheden van de Oostvaardersplassen beter te benutten en de ontwikkeling van het gebied aan een steeds groeiender publiek te kunnen presenteren is er een visie gevraagd voor de landschapsontwikkeling van het Oostvaardersland met daarin een nieuw natuuractiviteitencentrum. In ons voorstel wordt het gebied dusdanig getransformeerd dat alle verschillende landschapstypes in de Oostvaardersplassen op loopafstand van het nieuwe bezoekerscentrum te ervaren zijn. Dit maakt het gebied aantrekkelijk en educatief voor een gevarieerd publiek. Jonge gezinnen ontdekken te voet, scholieren per kano en natuurliefhebbers op de fiets het Oostvaardersland. Rond het gebouw zijn korte wilderniswandelingen uitgezet. Door middel van steigers kan men van hieruit de speeldernis bereiken met als thema’s water, klei, wilgen en bos.Verder komt er een natuurkampeerterrein en een stelsel van paden voor fietsers, wandelaars, ruiters en vaarroutes voor kanoërs. Centraal gelegen in het natuurgebied vormt het gebouw door zijn ligging en architectuur letterlijk de spil van (natuur)activiteiten. Een flexibel grid van houten kolommen en balken vormt de ruimtelijke en constructieve drager van het centrum: een open structuur waar binnen en buiten in elkaar overgaan . De binnenruimtes grenzen direct aan buitenkamers waaruit men de natuur kan bewonderen en buitenactiviteiten plaats kunnen vinden.