[:nl]

  Entree Lloydtoren

  Het ontwerp voor de entreehal gaat uit van een centrale plek: een plek om even ‘op adem te komen’ of te wachten op de taxi of bezoek. Een plek om even een praatje te maken met je medebewoners. Zo is de hal niet alleen maar doorgangsplek maar ook een ontmoetingsplek.

  Thuiskomen in de Lloydtoren

  De bewoners van de Lloydtoren in Rotterdam zijn van mening dat hun entreehal  sleets oogt en niet meer past bij de waarde van hun woningen. De entreehal vertoont slijtage en heeft een rommelige  en zakelijke uitstraling. De VVE Lloydtoren heeft aan Vitibuck gevraagd een voorstel te doen voor renovatie en verfraaiing.  Het ontwerp gaat uit van een centraal interieurelement waarin zo veel mogelijk wensen van de bewoners zijn verwerkt: een warmere sfeer, zitplekken voor ontmoeting, pakketlockers, betere verlichting en een duidelijkere routing. Het vlakkenspel van de bamboo-wandbekleding integreert de bestaande toegangsdeuren en leidingschacht, zorgt voor een rustiger beeld en versterkt de ruimtelijke relatie tussen liften en entreedeur.[:en]

  Entrance Lloydtower

  Coming home in the Lloydtower

  According to the residents of the Lloydtower in Rotterdam their entrance hall looks poor and no longer matches the value of their homes. The entrance hall shows fist signs of decay and has a messy and corporate look. The VVE Lloydtoren has asked Vitibuck to make a proposal for renovation and update of the entrance hall. The design is based on the idea of a new central interior element that incorporates as many wishes as possible from the residents: a warmer atmosphere, seating areas for meeting, package lockers, better lighting and clearer routing. The surface of the new bamboo covered core integrates the existing access doors and chase, providing a calmer image and reinforcing the spatial relationship between elevators and entrance door.[:]

   [:nl]

   Q-Elevator

   De Quaker Elevator krijgt als industrieel erfgoed een nieuwe betekenis in de vorm van het ‘Silotel’. De stapeling van containerunits sluit aan bij het industriële karakter en zorgt unieke uitzicht vanuit elk unit.

   Silotel

   Aan de Maashaven Zuidzijde staat bijzonder industrieel erfgoed: de Quaker Elevator. De Quaker Elevator staat vlakbij de Maassilo en de drie daaraan verbonden elevatoren. De elevatoren hebben bijna een eeuw lang de overslag van graan mogelijk gemaakt tussen de schepen en de silo’s. Momenteel is de graanelevator niet meer in gebruik. Songo Plano BV is  een initiatief gestart om deze historische graanelevator als industrieel erfgoed te ontwikkelen. Door het te herbestemmen als hotel en gebruik te maken van het karakter van de elevator, is het plan een nieuwe impuls voor de omgeving en aangrenzende wijken.[:en]

   Q-Elevator

   Silotel

   On the Maashaven Zuidzijde there is a special industrial heritage: the Quaker Elevator. The Quaker Elevator is close to the Maassilo and the three elevators connected to it. For almost a century, the elevators have made it possible to transfer grain between ships and silos. The grain elevator is currently no longer in use. Songo Plano BV has started an initiative to develop this historic grain elevator. By reusing it as a hotel and redesigning with respect for the character of the elevator, the plan is a new impulse for the environment and adjacent neighbourhoods.[:]

    Schepenstraat in Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw 2019

    Het ontwerp en de inrichting van de Schepenstraat door de bewoners zelf in het kader van Right-To-Challenge is een van de geselecteerde projecten voor het Jaarboek Blauwe Kamer Landschapsarchitectuur en Stedenbouw 2019.

    • Stadslab Special – Park Maashaven

     Tijdens een druk bezochte Stadslab Maashaven bijeenkomst is het participatie proces rondom Park Maashaven gestart. De ontwerpers van SWA/Balsley en Arup hebben drie verschillende modellen gepresenteerd. Veel waardevolle informatie is opgehaald bij bewoners, ondernemers, initiatiefnemers en instellingen. De Stadslab bijeenkomst is het begin van een reeks bijeenkomsten de komende weken. Alle input wordt verzameld in een reactiedocument en meegenomen in het uiteindelijke ontwerp van Park Maashaven, een van de BigFive projecten voor meer groen in de stad.

     • AFFR – Debat over Rotterdam Zuid

      Vitibuck was uitgenodigd door AIR om mee te denken over de ontwikkeling van Rotterdam Zuid naar aanleiding van de vertoning van de film "Rotterdam Zuid, van boerenzij tot smeltkroes".

      • Laatste fase Vroesenpaviljoen gereed

       Deze zomer is de laatste fase van het Vroesenpaviljoen afgerond. Na vier jaar is het gebouw af met nieuwe toiletten en een pergola waar je droog zit.

       • Officiële opening Schepenstraat

        Zaterdag 13 april was de officiële opening van de Schepenstraat. door loco-burgermeester en wethouder Bert Wijbenga. Binnen het kader van Right-To-Challenge is het inrichtingsplan voor de Schepenstraat in Rotterdam het eerste project in Nederland waar bewoners zelf het ontwerp, de communicatie en participatie op zich nemen. Ook heeft de straat een eigen lied gekregen; geschreven en gezongen door de Wibra-Sisters, zelf woonachtig in de Schepenstraat!

         [:nl]

         Graaf van Portland

         Graaf van Portland is een laagdrempelige horecavoorziening in het Buijtenland van Rhoon. Een plek waar jong en oud gezellig kunnen eten, drinken en spelen. Graaf van Portland laat bezoekers kennismaken met de historie van deze plek,  de agrarische producten en de akkernatuur. Een prachtig startpunt om de omgeving te ontdekken.

         Eten&Drinken in het Buytenland van Rhoon

         Graaf van Portland wordt één van de entrees tot het nieuwe recreatiegebied Buytenland van Rhoon. In de lente en zomer ga je als bezoeker door een wilde pracht van bloemen en grassoorten alvorens het etablissement te bereiken. De ingezaaide akkerranden omzoomen de plek en trekken allerlei bijen en vlinders aan.  Rondom het paviljoen zijn hagen , houtkanten en fruitbomen aangeplant die zorgen voor de nodige afwisseling en een broedplaats bieden voor verschillende vogels. De rijkdom van het gebied kun je hier zien, voelen en proeven!

         Door zijn ligging in de hoek van de Portlandse polder vormt deze plek een schakelpunt tussen binnen- en buitendijksgebied. Een plek waar mensen van de auto overstappen op de fiets of te voet verder gaan om te onthaasten.  Gezinnen met kleine kinderen hoeven zich niet te vervelen door de grote natuurspeelplaats bij het paviljoen. Het paviljoen voegt zich architectonisch op een natuurlijke wijze  in zijn omgeving. Een beschut en halfoverdekt terras zorgt ervoor dat bezoekers ook in het voor- en naseizoen buiten kunnen zitten met zicht op het eeuwenoude polderlandschap.[:en]

         Graaf van Portland

         Eat&Drink in Buytenland van Rhoon

         Graaf van Portland becomes one of the entrances to the new recreation area Buytenland van Rhoon. In the spring and summer you as a visitor go through a wild splendor of flowers and grasses before reaching the establishment. The sown field edges zoom the spot and attract all sorts of bees and butterflies. Around the pavilion, hedges, wood edges and fruit trees have been planted that provide the necessary variety and provide a breeding ground for different birds. You can see, feel and taste the richness of the area here!

         Because of its location in the corner of the Portland polder, this spot forms a linkage between the inner and outer dike area. A place where people change from car to bike or continue on foot to relax and enjoy the environment. For families with small children there is a large natural playground next to the pavilion. The pavilion fits architecturally in its surroundings. A sheltered and semi-covered terrace ensures that visitors can also sit outside in the early and late season with a view of the ancient polder landscape.[:]

          [:nl]

          Boshuis Joppe

          Het boshuis Joppe ligt midden in een lariksbos. Het bestaande vakantiehuis wordt uitgebreid met een nieuwe vleugel. Deze voegt zich als een kameleon in zijn groene omgeving. Door specifiek gekozen openingen wordt van binnenuit de beleving van het bos geïntensiveerd.

          Binnen - Buiten

          De uitbreiding voor een vakantiehuis in de bossen bij Joppe ligt verscholen op een groot kavel met lariksbomen. De nieuwe vleugel wordt architectonisch losgehouden van het bestaande houten vakantiehuis. De gevels van het nieuwe gedeelte worden bedekt met natuursteenleien in roodbruin tinten. Het geschubde huis zorgt door zijn kleurstelling en materialisering voor de vervlechting van landschap en gebouw.

          Het ontwerp heeft naar buiten toe een meer gesloten en introvert karakter dat goed past bij het gebruik: rust en slaap. Binnen wordt lichtinval en oriëntatie heel bewust ingezet voor het creëren van drie heel verschillende slaapkamers; in één kamer steekt je hoofdkussen letterlijk uit de gevel, in de ander kun je de hele nacht naar de sterren kijken en vanuit de derde kamer loop je zo het bos in.

          Het gebouw is volledig opgebouwd uit Structural Insulated Panels, kort SIPS’s. De zelfdragende houten sandwichpanelen worden geprefabriceerd en in minder dan een week op locatie in elkaar gezet. Binnen zijn de panelen afgewerkt met vuren latten. Het interieur is op maat gesneden voor de functies en het gewenste gebruik en zo compact mogelijk ontworpen. De bedden en opslagruimten zijn ingebouwd waardoor er verder geen meubilair nodig is.[:en]

          Boshuis Joppe

          Inside -Ouside

          The extension for a holiday home in the woods near Joppe is tucked away on a large plot with larch trees. The new wing is architecturally separated from the existing wooden house. The facades of the new part are covered with natural stone slates in reddish-brown tones. The scaly house ensures the interweaving of landscape and building through its colour scheme and materialisation.

          The design has a more closed and introverted exterior that fits well with the use: rest and sleep. Inside, light and orientation is deliberately used to create three very different bedrooms; in one room your pillow literally protrudes from the facade, in the other you can watch the stars all night and from the third room you walk into the forest.

          The building is completely made up of Structural Insulated Panels, short SIPSs. The self-supporting wooden sandwich panels are prefabricated and assembled on location in less than a month. Inside, the panels are finished with spruce slats. The interior is tailored for the functions and the desired use and designed to be as compact as possible. The beds and storage rooms are built in so that there is no need of furniture.[:]

          • Bewonersavond Graaf van Portland

           Eind januari is het ontwerp voor horecazaak “Graaf van Portland”inclusief buitenruimteplan gepresenteerd aan omwonenden. Bewoners en de Gebiedscoöperatie zijn positief over deze nieuwe ontwikkeling in het plan van Buytenland van Rhoon. Zie hier een artikel op de website van de Gebiedscoöperatie.