DykeBiking

  Binnen het programma van Charlois aan het Water heeft Vitibuck een lesprogramma ontwikkeld om basisschool kinderen op Zuid kennis te laten maken met hun leefomgeving en hun actieradius te verbreden. Feestelijke afsluiting van de lessen is een fietsexcursie over de dijken op Zuid.

  Lesprogramma op de dijken van Zuid

  In samenwerking met de BMX-Fietsschool en Gert Jacob de Graaf architect heeft Vitibuck een lesprogramma ontwikkeld om basisschool kinderen op Zuid kennis te laten maken met waterbeheer en dijken. De kinderen krijgen les over dijken door ze zelf te bouwen in de klas en door op ze te fietsen in hun eigen buurt.

  In verschillende groepjes bouwen de kinderen dorpen en polders door nieuw land in te dijken. Met een peilstok bij de hand kunnen ze zelf controleren of de dijken wel hoog en sterk genoeg zijn voor de stijgende waterspiegel.

  Buiten krijgen de kinderen fietslessen . Fietsvaardigheid en verkeersregels worden door de instructeurs van de BMX-Fietsschool afgewisseld.

  Als afsluiting van het lesprogramma is er een fietsexcursie over de dijken op Zuid. Op de fiets gaan de kinderen een mooie route afleggen waarbij ze uitleg krijgen over waterbeheer en waterkeringen.  Een lange stoet van kleurrijke fietsen trekt dan over de dijken van Charlois!

  Achtergrond

  Het lesprogramma draagt bij aan de gezonde stad door kinderen tot bewegen aan te zetten en hun fietsvaardigheden aan te scherpen, maar ook door hen te leren over waterbeheer, de dijken en een gezonde leefomgeving.

  Water speelt een belangrijke rol in onze verstedelijkte deltametropool. Nederland is wereldberoemd om zijn waterwerken . In de lessen maken de kinderen kennis met waterbeheer. De creatieve aanpak van het lesprogramma stimuleert de fantasie van kinderen en door de dijken samen te bouwen ontstaat een gezamenlijk eindproduct en leren de kinderen samenwerken.

  Tijdens  de fietslessen kunnen kinderen hun fietsvaardigheid verbeteren en hun theoretische kennis vergroten waardoor ze beter voorbereid als fietser aan het stadsverkeer kunnen deelnemen. Op Zuid kan 50% van de bevolking niet fietsen. Dit zorgt voor een beperkt actieradius en weinig beweging. Juist voor kinderen is het heel belangrijk buiten te zijn en lekker te bewegen.

  Het lesprogramma wordt gratis aangeboden aan basisscholen op Rotterdam-Zuid.

  Met dank aan:
  Gebiedscommissie Charlois, Woonstad Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Stichting Bevordering van Volkskracht, Waterschap Hollandse Delta,  OBS De Globe