Placemaking District E

    Vitibuck is als expert op het gebied van placemaking en programmering door Veldacademie gevraagd om een concept te bedenken om op korte termijn de centrumontwikkeling District E in Eindhoven beleefbaar te maken.

    De welkomstplek van Eindhoven

    Het placemaking concept voor District E gaat uit van de kernwaarden van de nieuwe ontwikkeling; Innovatie&Techniek, Cultuur&Ontmoeten, Kennisuitwisseling, poort van Eindhoven&regio. De aangedragen ideeën/plannen en gevoerde gesprekken met stakeholders geven input voor de verdere invulling. Het concept is tweeledig.

    Ten eerste wordt een ruimtelijke interventie ontwikkeld. Een fysieke uitvalsbasis is essentieel voor programmering en placemaking om partijen duurzaam aan District E te kunnen binden. Zo kan in de komende jaren al tijdens de uitvoering en oplevering van District E geëxperimenteerd worden met toekomstige functies, waardoor een interactieve en lerende omgeving ontstaat. Deze bouwmanifestatie heeft een festival karakter en biedt de mogelijkheid om flexibel mee te veranderen met de bouwplaats.

    Ten tweede wordt er met het stedelijk cultureel netwerk een gezamenlijke programmering opgezet, dat District E met bestaande instellingen en festivals verbindt. Het onderscheidend vermogen van de living lab District E ligt in het creëren van continuïteit en verbinden van wat er al gebeurd in Eindhoven. District E wordt de verbindingsplek en een plek voor ontmoeting waar iedereen welkom is. District E wordt de poort en entree van de stad: de Welkomstplek van Eindhoven.