Als er één schaap over de dijk is …

  De schapen en de blauwe bankjes op de dijk aan de Brielselaan zijn een tijdelijke actie om het recreatieve gebruik van de dijk te benadrukken waarbij natuurbeleving en binding met het water centraal staan.

  Een andere kijk op de dijk

  Wie kent niet het gezegde ‘als er één schaap over de dam is, volgen er meer’. Dit gezegde is letterlijk in de praktijk gebracht door schapen op de dijk als natuurlijke grazers in te zetten. Door de inzet van schapen ontstaat een natuurlijkere vegetatie; bloemen en planten kunnen weer tot bloei komen. De aanwezigheid van een schaapskudde voegt iets extra’s toe aan de beleving van de dijk. Het brengt de natuur de stad in; vooral voor stadskinderen leuk en heel leerzaam.

  De aankomst van de schapen is gevierd in een informele setting met meer als 250 schoolkinderen uit de wijk. Tijdens het verblijf van de schapen is het projectteam regelmatig met scholieren, bewoners en ondernemers in gesprek gaan. Hoe en waar kan je de oversteekbaarheid van de Brielselaan verbeteren? Hoe kan het recreatieve gebruik van het dijklichaam worden geïntensiveerd; is er behoefte aan bankjes op de dijk? Deze gesprekken leveren een aardig beeld op van de dijk en haar gebruikers.

  Achtergrond

  De bereikbaarheid van de kade langs de Maashaven is slecht en er mist een goede verbinding tussen wijk en water. Grootse hinder hierbij is de oversteekbaarheid Brielselaan. Hiervoor zijn twee redenen aan te wijzen; de dijk als zeekering vormt een fysieke barrière en er zijn geen oversteekplekken. De kade langs de Maashaven wordt in de toekomst steeds meer een recreatieve zone voor toerisme en bedrijvigheid; dus dient de bereikbaarheid van de kade een speerpunt te zijn.

  Met dank aan: gebiedscommissie Charlois, Woonstad Rotterdam, Platform 31, OBS De Globe en Burgerblauw