• Stadmakercongres 2018

      Tijdens het vijfde stadmakerscongres stonden de stadslab in de spotlights. Onder de noemer `De waarde van Rotterdamse Stadslabs`is er gezamenlijk met het stadmakers, ambtenaren, bestuurders en politici gekeken naar de resultaten en leerervaringen van een brede stadmakerspraktijk in Nederland en hoe we deze praktijk structureel kunnen verankeren in de werk- en planningsprocessen van de stad in een tijd waarin de stad groeit, er volop gebouwd en geïnvesteerd wordt. Aan het eind van de ochtend is er het ‘Rotterdamse pamflet voor het inclusieve stadmaken’ (door Robbert de Vrieze, Hugo Bongers en Beitske Boonstra ism de stadslabs in Rotterdam) aangeboden aan wethouder Barbara Kathmann (Economie, Wijken en Kleine Kernen). Parallel is er een motie door Groenlinks , D66 en de CU ingediend bij de gemeenteraad om stadslab te verankeren in politieke en bestuurlijke processen van het stadmaken. Update 14-11-18: Deze motie  is inmiddels aangenomen.